หน้าแรก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ONLINE ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

รวมลิงค์ ITA ONLINE โรงเรียนบ้านชะโนด 1

โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2567 อ่าน : 666   IP :: 125.25.45.90  

แชร์ที่นี่
enlightenedรวมลิงค์ ITA ONLINE โรงเรียนบ้านชะโนด 1

o1 - โครงสร้าง

o2 - ข้อมูลผู้บริหาร

o3 - อำนาจหน้าที่

o4 - ข้อมูลการติดต่อ

o5 - ข่าวประชาสัมพันธ์

o6 - Q&A

o7 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8 - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10 - คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

o11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13 - E-Service

o14 - รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o16 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o20 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม

o22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o26 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29 - รายงานการรับสินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

o30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o32 - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

o34 - มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


ผู้โพสต์ :
ทัศนะ คล่องดี

เนื้อหาหมวดเดียวกัน