หน้าแรก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA ONLINE ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ : นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) , ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
เบอร์โทรติดต่อ : 080-1789128